Thứ hai, 04/03/2024

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Thứ ba, 05/12/2023 17 lượt xem

Sáng 4/12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến hơn 16.200 điểm cầu trên toàn quốc với hơn 1,44 triệu cán bộ, đảng viên tham dự. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Dự tại điểm cầu Đảng ủy, UBND phường Nam Bình có đồng chí  đại diện lãnh đạo Đảng uỷ - HĐND – UBND phường, các đồng chí Ủy viên BCH đảng bộ, trưởng các ngành, đoàn thể; Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng uỷ

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước truyền đạt chuyên đề "Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc"; đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ truyền đạt chuyên đề "Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới"; đồng chí Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng truyền đạt chuyên đề "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"; đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt chuyên đề "Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững giai đoạn mới" và hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII.


            Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị: Để nghị quyết đi vào cuộc sống, cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên tiếp tục nghiên cứu đầy đủ, toàn diện các Nghị quyết, nêu cao trách nhiệm, quyết tâm nỗ lực thực hiện đảm bảo thực chất, hiệu quả gắn với từng địa phương, đơn vị. Đồng chí đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng thường xuyên kiểm tra, giám sát để việc thực hiện nghị quyết đạt hiệu quả cao nhất./.

 

Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
555961

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 16

Hôm qua: 15