Thứ hai, 04/03/2024
Thông tin lãnh đạo

BỘ MÁY TỔ CHỨC: ĐẢNG ỦY – HĐND – UBND – MTTQ VÀ CÁC NGÀNH,  ĐOÀN THỂ  PHƯỜNG NAM BÌNH

 

I. LÃNH ĐẠO ĐẢNG ỦY PHƯỜNG NAM BÌNH

Stt

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

Mail công vụ

1

Ông Bùi Văn Hiệp

Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy

0915.490.950

hiepbv.tpnb@ninhbinh.gov.vn

2

Ông Phạm Văn Phiên

Phó Bí thư TT Đảng ủy

0839.833/280

phienpv.tpnb@ninhbinh.gov.vn

3

Ông Đặng Văn Hưng

Phó Bí thư Đảng ủy

0944.145.885

hungvd1.tpnb@ninhbinh.gov.vn

II. LÃNH ĐẠO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG NAM BÌNH:

Stt

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

Mail công vụ

1

Ông Phạm Văn Phiên

Phó Bí thư TT Đảng ủy

0839.833/280

phienpv.tpnb@ninhbinh.gov.vn

2

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền

Phó Chủ tịch HĐND

0934.415.539

hienntt.tpnb@ninhbinh.gov.vn

III. LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN NAM BÌNH:

Stt

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

Mail công vụ

1

Ông Đặng Văn Hưng

Chủ tịch UBND

0944.145.885

hungvd1.tpnb@ninhbinh.gov.vn

2

Bà Phạm Thị Hồng Thắm

Phó Chủ tịch UBND

0912.352.790

thampth.tpnb@ninhbinh.gov.vn

3

Ông Trần Trọng Đạt

Phó Chủ tịch UBND

0914.319/789

dattt.tpnb@ninhbinh.gov.vn

 

IV. CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CÁC NGÀNH, ĐOÀN THỂ PHƯỜNG NAM BÌNH:

Stt

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

Mail công vụ

1

Bà Đỗ Thị Tuyết

Chủ tịch UB MTTQ

0914.768.311

tuyetdt.nambinh@ninhbinh.gov.vn

2

Ông Bùi Thành Tài

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

0945.363/225

taibt.nambinh@ninhbinh.gov.vn

3

Bà Trần Thị Kim Hợi

Chủ tịch Hội Phụ nữ

0984.445.105

hoittk.nambinh@ninhbinh.gov.vn

4

Bà Phạm Thị Lan Anh

Chủ tịch Hội Nông dân

0911.193.298

anhptl. nambinh@ninhbinh.gov.vn

5

Ông Phạm Văn Duy

Bí thư Đoàn thanh niên

0912.818.653

duypv.nambinh@ninhbinh.gov.vn

6

Bà  Đinh Thị Lan

Công chức VP  HĐND-UBND

0989.260.539

landt.tpnb@ninhbinh.gov.vn

7

Phạm Phương Thảo

Công chức VP Đảng ủy

0848.243.281

thaopp.tpnb@ninhbinh.gov.vn

8

Ông Hoàng Tuấn Việt

Công chức Tư pháp

0934.275.333

vietht.tpnb@ninhbinh.gov.vn

9

Bà Trương T.Thanh Thủy

Công chức Tư pháp

0943.020.685

thuyttt.tpnb@ninhbinh.gov.vn

10

Bà Trần Thị Lợi

Công chức Văn hóa

0945.683.481

loitt.tpnb@ninhbinh.gov.vn

11

Bà Nguyễn Thị Loan

Công chức Tài chính

0943.599.683

loannt.tpnb@ninhbinh.gov.vn

12

Bà Mai Thị Hải

Công chức Tài chính

0946.664.005

haimt.tpnb@ninhbinh.gov.vn

13

Ông Vũ Ngọc Duẩn

Công chức Xây dựng

0818.118.335

duanvn.tpnb@ninhbinh.gov.vn

14

Bà Trịnh Thị Hường

Công chức TBXH

0985.907.548

huongtt1.tpnb@ninhbinh.gov.vn

15

Ông Nguyễn Tiến Dũng

Công chức Quân sự

0973.866.123

dungnt.nambinh@ninhbinh.gov.vn

Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
555961

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 16

Hôm qua: 15