Thứ hai, 04/03/2024
Sơ đồ tổ chức

BỘ MÁY TỔ CHỨC

ĐẢNG ỦY – HĐND – UBND – MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ  PHƯỜNG NAM BÌNH

 

I. LÃNH ĐẠO ĐẢNG ỦY PHƯỜNG

 

Stt

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

1

Đồng chí Bùi Văn Hiệp

Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy

0915.490.950

2

Đồng chí Phạm Văn Phiên

Phó Bí thư TT Đảng ủy

0839.833/280

3

Đồng chí Đặng Văn Hưng

Phó Bí thư Đảng ủy

0944.145.885

 

 

II. LÃNH ĐẠO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG:

Stt

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

1

Đồng chí Phạm Văn Phiên

Chủ tịch HĐND

0839.833.280

2

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền

Phó Chủ tịch HĐND

0934.415.539

 

 

III. LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN:

Stt

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

1

Đồng chí Đặng Văn Hưng

Chủ tịch UBND

0944.145.885

2

Đồng chí Phạm Thị Hồng Thắm

Phó Chủ tịch UBND

0912.352.790

3

Đồng chí Trần Trọng Đạt

Phó Chủ tịch UBND

0914.319/789

                 

IV. LÃNH ĐẠO ỦY BAN MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ:

1

Đồng chí Đỗ Thị Tuyết

Chủ tịch UB MTTQ

0914.768.311

2

Đồng chí Bùi Thành Tài

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

0945.363/225

3

Đồng chí Trần Thị Kim Hợi

Chủ tịch Hội Phụ nữ

0984.445.105

 

Đồng chí Phạm Thị Lan Anh

Chủ tịch Hội Nông dân

0911.193.298

 

Đồng chí Phạm Văn Duy

Bí thư Đoàn thanh niên

0912.818.653

Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
555961

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 16

Hôm qua: 15