Thứ hai, 04/03/2024

Đảng uỷ, UBND phường Nam BÌnh được công nhận là Cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2023.

Thứ ba, 05/12/2023 52 lượt xem

Chủ tịch UBND Thành phố Ninh Bình vừa ra Quyết định số 7712 công nhận Đảng uỷ, :UBND phường Nam BÌnh được công nhận là Cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2023 trong số 82 cơ quan, 10 doanh nghiệp, 06 cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2023.

Để đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”  trong năm nay, các đơn vị trên đều đáp ứng tiêu chí theo Thông tư số 124 của Bộ trưởng Bộ công an “Quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn An toàn về an ninh trật tự ” như: 100% hộ gia đình đang cư trú trên địa bàn đăng ký tham gia xây dựng khu dân cư “An toàn về an ninh, trật tự”. Không để xảy ra hoạt động chống Đảng, chống chính quyền, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc; lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc, tranh chấp, khiếu kiện gây phức tạp về an ninh, trật tự; Không xẩy ra mâu thuẫn, tranh chấp phức tạp, kéo dài trong nội bộ Nhân dân; Nhân dân tham gia, phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội và các vi phạm pháp luật khác ở khu dân cư; tại các doanh nghiệp xây dựng, củng cố hoặc duy trì ít nhất 01 mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động hiệu quả. Cơ quan, doanh nghiệp có kế hoạch về bảo đảm an ninh, trật tự và đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”, có nội quy, quy định bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ, an toàn lao động, phòng, chống cháy nổ, bảo vệ môi trường phù hợp với tình hình thực tiễn và quy định của pháp luật; 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được phổ biến quán triệt các nội quy, quy định và tiêu chí xây dựng cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; Các cơ sở giáo dục không để xảy ra bạo lực học đường. Không có trường hợp cán bộ, công nhân viên, người lao động, người dạy, người học phạm tội hoặc mắc tệ nạn xã hội bị xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên. 70% trở lên số đầu mối trực thuộc ( bao gồm: khoa, phòng, ban, tổ chuyên môn) đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” hoặc được đánh giá “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên, không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên….v…v…

 

Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
555962

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 17

Hôm qua: 15