Thứ hai, 04/03/2024
Lịch sử hình thành và phát triển

NAM BÌNH - VÙNG ĐẤT - CON NGƯỜI VÀ TRUYỀN THỐNG

 

Nam Bình được thành lập và đi vào hoạt động, xây dựng, phát triển từ năm 1997 trên cơ sở kế thừa và phát huy những thành quả cách mạng của phường Quang Trung (được thành lập từ năm 1981).

Trong gần 40 năm với hai lần điều chỉnh địa giới hành chính, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong phường luôn phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, lao động cần cù sáng tạo, phát triển sản xuất thương mại, dịch vụ và nông nghiệp, sớm thích ứng với cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đạt được những thành tựu to lớn trong xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của phường góp phần xây dựng thành phố Ninh Bình trở thành thành phố du lịch văn minh, hiện đại, vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời bồi đắp truyền thống cách mạng và các giá trị văn hóa của quê hương, đất nước.

Phường Nam Bình hiện nay cũng như một số vùng đất của thành phố Ninh Bình được hình thành cách đây hàng nghìn năm và trải qua hai lần thay đổi tên. Trước năm 1996 là phường Quang Trung, vùng đất thuộc phường chủ yếu thuộc địa bàn các xã Ninh Sơn, Ninh Phong và một phần của xã Ninh Thành do huyện Hoa Lư quản lý. Năm 1981, khi thị xã Ninh Bình được tái lập gồm 4 phường và 1 xã thì phường Quang Trung được thành lập bao gồm 3 phố (phố 1A , phố 1B và phố 7). Phố 1 bám theo quốc lộ 1A (cũ) từ cầu Lim đến Xí nghiệp chế biến gỗ Ninh Bình. Phố 2 và phố 3 bám theo dọc bờ Tây sông Vân đến cầu Vũng Trắm.

Tháng 11/1996, Chính phủ ban hành Nghị định số 69/NĐ-CP về việc thành lập 8 phường thuộc thị xã Ninh Bình gồm: Bích Đào, Thanh Bình, Nam Bình, Vân Giang, Nam Thành, Phúc Thành, Tân Thành, Đông Thành. Phường Nam Bình lúc đó gồm 10 phố: Hàn Thuyên, Lê Lợi, Lê Lai, Trung Tự, Ngô Quyền, Phong Quang, Ngọc Hà, Chu Văn An, Tương Lai, Đoàn Kết với diện tích 88 ha, dân số có 5.600 người.

Qua hai lần điều chỉnh địa giới hành chính, hiện nay phường Nam Bình  có tổng diện tích 183,1 ha gồm 14 tổ dân phố, dân số gần 11.000 người. Đại đa số là dân nghèo thành thị, còn lại là xã viên các hợp tác xã, sau này nhân dân mới phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh doanh, dịch vụ, nghề thủ công và sản xuất nông nghiệp. Ngoài ra còn có một bộ phận cán bộ, công nhân, viên chức, lực lượng vũ trang đang làm việc, công tác ở các đơn vị hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh hoặc nghỉ chế độ.

Hầu hết người dân Nam Bình theo tín ngưỡng dân gian thờ cúng ông bà tổ tiên, một bộ phận theo đạo Phật và một số ít gia đình theo đạo Công giáo. Trên địa bàn có 6 cơ sở thờ tự, trong đó có 2 chùa (chùa Trạm và chùa Yên Phong), Đền Thượng,  Lăng Bà chúa Linh Từ và hai nhà thờ họ đã được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, cấp thành phố gồm Nhà thờ Đô chỉ huy sứ Đàm Cảnh Quyến và nhà thờ Quận công Phạm Đức Thành.

Quá trình hình thành và phát triển của con người và vùng đất Nam Bình có nhiều nét mang tính đặc trưng trong sự phát triển hình thành dân cư thành phố Ninh Bình. Trước khi thành lập phường, trên vùng đất Nam Bình hiện nay đã hình thành một số cư dân sinh sống, đó là những người dân nghèo thành thị thuộc thị xã Ninh Bình (thị trấn Ninh Bình khi sáp nhập vào huyện Hoa Lư). Như vậy có thể nói dân cư phường Nam Bình hiện nay là những người dân thuộc thị xã Ninh Bình và huyện Hoa Lư trước đây và một số bà con ở vùng miền khác đến định cư sinh sống.

Là cư dân sống trong cộng đồng dân tộc Việt Nam, người dân Nam Bình luôn mang trong mình truyền thống yêu nước, đoàn kết, nhân ái, cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, kiên định vững vàng trước mọi khó khăn. Bên cạnh sản xuất nông nghiệp và nghề mộc, lao động tự do, xã viên các hợp tác xã, do sớm tiếp xúc với môi trường kinh doanh, dịch vụ, người dân nơi đây rất nhạy bén, nhanh chóng thích nghi với sự thay đổi của cơ chế thị trường trong phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ấm no. Anh dũng kiên cường trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm, truyền thống đó được phát huy mạnh mẽ kể từ khi Đảng Cộng sản ra đời lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam. Với tinh thần yêu nước, căm thù giặc sâu sắc, người dân trên địa bàn Nam Bình ngày nay đã đi theo tiếng gọi của Đảng, kiên quyết đứng lên đấu tranh lật đổ ách áp bức, bóc lột của thực dân, phong kiến tay sai giành quyền độc lập tự do. Tham gia kháng chiến đánh đuổi thực dân Pháp, chống Mỹ, cứu nước giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, tiến hành công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế.

Truyền thống yêu nước, cần cù lao động sáng tạo, yêu thương đùm bọc lẫn nhau của những người dân trên vùng đất Nam Bình là những giá trị tinh thần vô cùng quý giá, là điều kiện quan trọng để các thế hệ người dân Nam Bình phát huy, tạo thành sức mạnh to lớn, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, tìm hướng đi thích hợp để phát triển sản xuất nâng cao đời sống và xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật, xây dựng và phát triển phường Nam Bình ngày càng giàu đẹp.

Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
555960

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 15

Hôm qua: 15