Thứ hai, 04/03/2024

Quý III năm 2023: Bộ phận một cửa phường Nam Bình đã tiếp nhận và giải quyết 1.348 hồ sơ trước và đúng hạn.

Thứ tư, 04/10/2023 35 lượt xem

Trong quý III năm nay, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả  phường Nam Bình tiếp tục phát huy hiệu quả trong quá trình hoạt động: duy trì thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông,  tiếp nhận và giải quyết 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết tại Bộ phận “một cửa” và trên hệ thống một cửa điện tử của tỉnh. (Tổng số 117 thủ tục hành chính của 12 lĩnh vực thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền Uỷ ban nhân dân phường giải quyết). Duy trì thực hiện nghiêm túc công tác liên thông tiếp nhận và giải quyết TTHC. Từ ngày 15/6/2023 đến ngày 10/9/2023, đã tiếp nhận và giải quyết 1.348 hồ sơ trong đó 1.132 hồ sơ toàn trình, 216 hồ sơ một phần trực tuyến; có 02 hồ sơ trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

UBND phường đã công khai, tuyên truyền Quyết định số 06/2018/QĐ- UBND ngày 05/4/2018 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý và phản ánh, kiến nghị của nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng thời đã công khai số điện thoại đường dây nóng, gắn hòm thư góp ý tại trụ sở. Trong quý III năm 2023, không phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường. Kết quả thực hiện việc đánh giá chất lượng giải quyết TTHC: Các thủ tục hành chính sau khi được xử lý trên hệ thống một cửa điện tử đã thực hiện việc đánh giá chất lượng giải quyết TTHC đạt 100%, đảm bảo đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, tổ chức đến liên hệ giải quyết TTHC, mang lại những hiệu quả tích cực, rút ngắn thời gian giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức.

UBND phường chủ động rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các ngành, đoàn thể, đội ngũ cán bộ, công chức cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đảm bảo đúng thẩm quyền quy định của nhà nước. Quy định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc tiếp nhận giải quyết các thủ tục hành chính của công dân bảo đảm thực hiện đúng chức năng quản nhà nước theo lĩnh vực chuyên môn được phân công.

 

 

Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
555961

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 16

Hôm qua: 15